Calo Thực phẩm

224

Calo Thực phẩm

Calo thực phẩm là năng nượng trong thức ăn. Cơ thể bạn luôn có nhu cầu về năng lượng và sử dụng calo từ thức ăn để cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động, từ các cử động nhỏ cho tới chạy bộ. Cơ thể bạn cũng sử dụng năng lượng cho các chức năng cơ bản như thở, tiêu hóa và tuần hoàn máu.

Calo thực phẩm được chuyển hóa thành năng lượng vật lý hoặc được tích trữ trong cơ thể dưới dạng chất béo, chất đạmtinh bột. Những calo được tích chữ này vẫn tồn tại trong cơ thể bạn trừ khi bạn sử dụng hết, bằng cách giảm năng lượng calo nạp vào để cơ thể phải lấy từ nguồn dự trữ để tạo ra năng lượng hoặc bằng cách tăng cường hoạt động thể lực nhằm đốt cháy nhiều calo hơn.