Giúp mỗi bài đăng có giá trị bằng chiến lược nội dung

113

Bạn muốn xem kết quả thực từ nội dung của bạn? Hãy xem chiến lược nội dung có thể giúp ích ra sao – và cách tạo chiến lược nội dung của bạn.

Khiến mọi bài đăng trở nên có giá trị bằng chiến lược nội dung

Thật dễ dàng để viết nội dung và xuất bản mà không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng mọi bài đăng hoặc trạng thái trên blog đều là một chương trong câu chuyện thương hiệu của bạn.

Nếu bạn không lập kế hoạch hoặc đo lường nội dung đúng cách, câu chuyện nhanh chóng trở nên rời rạc và bạn không có cách nào biết liệu nội dung bạn đang tạo có giúp bạn hay khách hàng của bạn không.

Đó chính là lý do cần có chiến lược nội dung.

Chiến lược nội dung giúp bạn…

Quảng bá giá trị thương hiệu của bạn

Lập kế hoạch nội dung trước giúp duy trì nội dung mang tính thương hiệu và thông điệp.

Mang lại giá trị

Bằng cách nghiên cứu và đo lường nội dung nào có hiệu quả, bạn duy trì các bài đăng thú vị với đối tượng của bạn.

Đạt mục tiêu kinh doanh

Khi có mục tiêu rõ ràng, bạn có thể tập trung tạo nội dung hiệu quả.

Đừng lo lắng – chiến lược nội dung không khó hay phức tạp.

Sáu bước để tạo chiến lược nội dung

 • Thực hiện nghiên cứu
  Khám phá sở thích của đối tượng mục tiêu. Xem xét các giá trị thương hiệu, mục tiêu và nội dung hiện tại của bạn và kiểm tra xem các đối thủ cạnh tranh của bạn đang làm gì.
 • Đặt một số mục tiêu khởi đầu
  Vạch ra mục tiêu và quyết định chỉ số nào bạn sẽ sử dụng để đo lường sự thành công của nội dung – ví dụ: bạn quan tâm hơn về tăng trưởng hay chuyển đổi?
 • Phác họa khoảng không quảng cáo nội dung
  Lập bảng tính nội dung hiện có của bạn, từ các bài đăng trên blog đến các cập nhật trên phương tiện truyền thông xã hội. Bao gồm các trường như kiểu nội dung, giọng điệu, chủ đề, định dạng.
 • Tìm những điểm bất ổn về nội dung
  Kiểm tra điểm mạnh và điểm yếu trong khoảng không quảng cáo nội dung của bạn. Các bài đăng của bạn có hỗ trợ câu chuyện thương hiệu và mục tiêu của bạn không? Nội dung nào hiệu quả và không hiệu quả?
 • Tạo nội dung
  Chọn chủ đề quan trọng với đối tượng của bạn và chọn định dạng. Lên lịch biểu định kỳ và tìm những ngày nghỉ lễ bạn có thể liên tưởng đến nội dung.
 • Kiểm tra và đo lường nội dung
  Đảm bảo nội dung giúp bạn đạt được mục tiêu bằng cách đo lường các chỉ số mà bạn đã xác định trước đó.

Danh sách kiểm tra chiến lược nội dung

 • Tôi biết giá trị thương hiệu và mục tiêu kinh doanh của mình
 • Tôi đã nghiên cứu đối thủ cạnh tranh của mình
 • Tôi hiểu đối tượng mục tiêu của mình
 • Tôi đã chọn mục tiêu và chỉ số bắt đầu của mình
 • Tôi đã phác họa khoảng không quảng cáo nội dung và xác định điểm bất ổn về nội dung
 • Tôi đã thử nghiệm và đo lường sự thành công của nội dung mới của mình

Sau khi bạn bắt đầu và chạy, bạn có thể tinh chỉnh chiến lược khi bạn thực hiện – bổ sung ý tưởng mới, làm việc với các định dạng hoạt động tốt hơn – bất cứ điều gì giúp bạn tiếp cận đối tượng và tạo sự khác biệt.