Hướng dẫn kết nối tài khoản Pinterest với trang web của bạn

169

Sau khi bạn xác nhận trang web của bạn, bất kỳ Pins nào đến từ trang web của bạn sẽ có thêm trong phần ảnh tiểu sử Pinterest. Bạn cũng sẽ nhận được quyền truy cập vào “phân tích trang web” để bạn có thể xem những gì mọi người đang tiết kiệm từ trang web của bạn.

Để xác nhận quyền sở hữu trang web của bạn, bạn cần có thể chỉnh sửa mã HTML của trang web của bạn.

Có hai cách để xác nhận quyền sở hữu trang web của bạn: với một thẻ meta hoặc bằng cách tải lên tệp tin HTML mà chúng tôi hướng dẫn chi tiết bên dưới Lưu ý rằng bạn có thể xác nhận quyền sở hữu trang web của bạn cho các tên miền cấp cao nhất như www.example.com . Nếu trang web của bạn www.example.com/example , nó không phải là tên miền cấp cao nhất.

Hướng dẫn kết nối tài khoản Pinterest với trang web của bạn

Sử dụng thẻ meta

Bước 1: Lấy thẻ meta

1. Vào phần “Edit Settings
2. Tiếp đến, trong phần “Claim Website” Trang xác nhận quyền sở hữu, hãy nhập URL trang web của bạn và nhấp vào
3. Ở đây bạn chọn thêm thẻ HTML “Add HTML tag“.
4. Dán thẻ này vào phần <head> của tệp index.html của trang web của bạn.
5. Nhấn vào Tiếp theo “Next

Một bảng thông báo xem xét sẽ được hiển thị: Tất cả các thiết lập? Chúng tôi sẽ kiểm tra thẻ meta trang web của bạn và gửi email cho bạn trong 24 giờ tiếp theo.

Bước 2: Thêm nó vào trang web của bạn

Thêm đoạn code vào phần <head> trong trang web của bạn, trước phần <body>

Bước 3: Hoàn tất thiết lập

Quay lại Pinterest và nhấp vào Gửi, Pinterest sẽ tự động kiểm tra thẻ meta và xác nhận quyền sở hữu trang web của bạn.

Tải tệp HTML lên trang web

Bước 1: Nhận tệp

1. Vào phần “Edit Settings
2. Tiếp đến, trong phần “Claim Website” Trang xác nhận quyền sở hữu, hãy nhập URL trang web của bạn và nhấp vào
3. Ở đây bạn chọn “Upload HTML file
4. Tải file về máy
5. Nhấn vào “Next

Bước 2: Tải tệp này lên trang web của bạn

Tải tệp HTML lên máy chủ web bạn tại thư mục gốc( không tải lên một thư mục con hoặc Pinterest sẽ không thể truy cập vào tệp tin đó). Tên thư mục gốc thay đổi theo các nhà cung cấp phổ biến là public_html , www hoặc wwwroot .

Đảm bảo không đổi tên tệp khi bạn tải tệp lên máy chủ của bạn vì Pinterest sẽ tìm kiếm đối sánh tên chính xác. Ví dụ: nếu bạn tải xuống pinterest-9d541.html , Pinterest sẽ không nhận dạng nó nếu bạn tải nó lên bằng một cái tên khác, như pinterest-9d541-1.html

Bước 3: Hoàn tất thiết lập

Quay lại Pinterest và nhấp vào Gửi – Pinterest sẽ tự động kiểm tra tệp và xác nhận quyền sở hữu trang web của bạn

Kết nối tài khoản Pinterest với trang web của bạn qua công cụ Yoast SEO

Cách này bạn chỉ cần vào  “Edit Settings“. Tiếp đến, trong phần “Claim Website” Trang xác nhận quyền sở hữu, hãy nhập URL trang web của bạn và nhấp vào. Sau đó bạn chọn thêm thẻ HTML “Add HTML tag“.

Bạn sẽ được đoạn mã code: <meta name=”p:domain_verify” content=”e25252b2cbb25c691799xxxxxxxxx“/>

Giờ bạn vào trang web cài Plugin “Yoast SEO”. Nếu bạn đã cài đặt bạn vào phần Yoast SEO > Social > Pinterest. Bạn sẽ nhìn thấy phần hiện thị nhập có tên “Pinterest confirmation: ” bạn nhập đoạn mã e25252b2cbb25c691799xxxxxxxxx và lưu lại.

Quay lại Pinterest và nhấp vào Gửi, Pinterest sẽ tự động kiểm tra thẻ meta và xác nhận quyền sở hữu trang web của bạn.