Liên kết Google AdWords với Analytics

253

Hãy thực hiện một số công việc phân tích. Bằng cách liên kết chiến dịch AdWords của bạn với Google Analytics, bạn có thể tìm hiểu cách mọi người sử dụng các trang web mà họ truy cập từ quảng cáo AdWords. Sau khi kiểm tra kết quả, bạn có thể tinh chỉnh các chiến dịch AdWords và đạt được nhiều hơn cho khách hàng của bạn. Vì vậy, hãy làm theo các bước dưới đây của chúng tôi để tìm hiểu kỹ hơn việc giải mã những bí ẩn của hành vi người dùng.

Trước khi bạn bắt đầu, hãy đảm bảo rằng tài khoản bạn đang sử dụng có cả quyền truy cập ở cấp độ ‘Chỉnh sửa’ vào tài khoản Analytics và quyền truy cập ở cấp độ ‘Quản trị viên’ vào các tài khoản AdWords.

Tại sao nên liên kết AdWords với Google Analytics

Sau khi liên kết Google Analytics và AdWords, bạn sẽ có thể:

 • Nhập mục tiêu và giao dịch Google Analytics vào AdWords dưới dạng chuyển đổi
 • Xem dữ liệu mức độ tương tác trang web Google Analytics trong AdWords
 • Tạo danh sách tiếp thị lại trong Analytics để sử dụng trong AdWords nhằm nhắm mục tiêu các đối tượng cụ thể
 • Tự động xem dữ liệu chi phí và lần nhấp AdWords của bạn trong Analytics cùng với dữ liệu mức độ tương tác trang web của bạn.

Cách liên kết Google AdWords với Google Analytics

Điều này có thể được thực hiện theo hai cách hoặc là thông qua AdWords (đề xuất) hoặc Google Analytics.

Liên kết tài khoản của bạn thông qua AdWords

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords.
 2. Nhấp vào menu “Thanh toán, Cài đặt tài khoản và Trợ giúp” rồi chọn Tài khoản được liên kết.
 3. Bên dưới “Google Analytics,” nhấp vào Xem chi tiết.
 4. Nhấp vào Thiết lập liên kết bên cạnh thuộc tính bạn muốn liên kết với AdWords
  a. Nếu đã liên kết một thuộc tính, bạn sẽ thấy Chỉnh sửa thay vì Thiết lập liên kết.
  b. Nếu bạn không thấy một hoặc nhiều thuộc tính Analytics của mình, hãy kiểm tra xem bạn có quyền “Chỉnh sửa” đối với các thuộc tính đó không bằng cách sử dụng hướng dẫn ở trên.
 5. Nếu thuộc tính chỉ có một chế độ xem, hãy lựa chọn có hoặc không nhập chỉ số mức độ tương tác trang web. Nếu thuộc tính có nhiều chế độ xem, bạn sẽ thấy danh sách chế độ xem từ thuộc tính này mà bạn có thể liên kết.
 6. Nhấp vào Lưu.

Tìm hiểu thêm về liên kết tài khoản của bạn thông qua AdWords

Đồng thời tìm hiểu cách liên kết tài khoản của bạn thông qua Google Analytics