Mangan

259

Mangan

Mangan có vai trò quan trọng để một số enzym hoạt động đúng cách. Những nguồn mangan tuyệt vời bao gồm ngũ cốc thô, quả hạch, rau ăn lá và trà.