Molybden

195

Molybden

Molybden là một thành phần mà cơ thể con người cần với số lượng nhỏ, do đó việc thiếu hụt hiếm khi xảy ra. Các nguồn từ thực phẩm bao gồm cây họ đậu, đậu lăng và đậu hà lan. Hàm lượng molybden trong thực phẩm chủ yếu là phụ thuộc vào hàm lượng có trong đất trông loại thực phẩm đó.