Bài viết xem nhiều nhất

Ông Đinh La Thăng thỏa thuận gì với Hà Văn Thắm...

Chưa khảo sát OceanBank, không thông qua HĐQT, trong lần gặp đầu tiên với Hà Văn Thắm, ông Đinh La Thăng đã nhất trí...