Trái ác quỷ “Ope Ope no Mi” của Trafalgar D. Water Law

Trái ác quỷ: Ope Ope no Mi Hệ: Paramecia Sức mạnh: Phẫu thuật, bác sĩ Người sở hữu: Trafalgar D. Water Law Trái ác quỷ Ope Ope no Mi thuộc hệ Paramecia, cho phép người sở hữu có thể tạo...

Trái ác quỷ “Ito Ito no Mi” của Donquixote Doflamingo

Trái ác quỷ: Ito Ito no Mi Hệ: Paramecia Sức mạnh: Người tơ Người sở hữu: Donquixote Doflamingo Trái ác quỷ Ito Ito no Mi thuộc hệ Paramecia cho phép người sở hữu có thể tạo ra và điều khiển những sợi...

Trái ác quỷ “Hana Hana no Mi” của Nico Robin

Trái ác quỷ: Hana Hana no Mi Hệ: Paramecia Sức mạnh: Sao chép và nảy mần mảnh từng bộ phận cơ thể. Người sở hữu: Nico Robin Trái ác quỷ Hana Hana no Mi thuộc hệ Paramecia, cho phép người...

Trái ác quỷ “Magu Magu no Mi” của Sakazuki – Akainu

Trái ác quỷ: Magu Magu no Mi Hệ: Logia Sức mạnh: Người dung nhan Người sở hữu: Sakazuki, người còn được biết đến với cái tên Đô đốc Akainu. Trái ác quỷ Magu Magu no Mi thuộc hệ Logia, cho phép...

Trái ác quỷ “Pika Pika no Mi” của Borsalino – Kizaru

Trái ác quỷ: Pika Pika no Mi Hệ: Logia Sức mạnh: Người ánh sáng Người sở hữu: Borsalino hay Kizaru "khỉ vàng". Trái ác quỷ Pika Pika no Mi thuộc hệ Logia, cho phép người sở hữu trái ác quỷ này...

Trái ác quỷ “Yami Yami no Mi” của Marshall D. Teach

Trái ác quỷ: Yami Yami no Mi Hệ: Logia Sức mạnh: Bóng tối Người sở hữu: Marshall D. Teach Trái ác quỷ Yami Yami no Mi thuộc hệ Logia, nó cho phép người sở hữu tạo ra, kiểm soát và biến...

Trái ác quỷ “Hie Hie no Mi” của Kuzan – Aokiji

Trái ác quỷ: Hie Hie no Mi Hệ: Logia Sức mạnh: Người băng. Người sở hữu: Kuzan hay được biết đến với cái tên đô đốc Aokiji. Trái ác quỷ Hie Hie no Mi thuộc hệ Logia, cho phép người...

Trái ác quỷ “Goro Goro no Mi” của God Enel

Trái ác quỷ: Goro Goro no Mi Hệ: Logia Sức mạnh: Người sét Người sở hữu: God Enel Trái ác quỷ "Goro Goro no Mi" thuộc hệ logia cho phép người sở hữu tạo, kiểm soát và biến đổi thành điện năng...

Bài viết xem nhiều nhất

10 thành phố bị ô nhiễm không khí nặng nề nhất...

Làm sao để biết liệu bạn có đang sống trong một thành phố bị ô nhiễm hay không? Trên cơ sở dữ liệu ô nhiễm...