Thiamin

292

Thiamin

Cũng được gọi là vitamin B1, thiamin giúp cơ thể bạn chuyển hóa tinh bột thành năng lượng. Thiếu thiamin, thường là do lạm dụng bia rượu, có thể dẫn đến mệt mỏi và phù nề trong trường hợp nghiêm trọng.