Thuật ngữ của Google, làm SEO, chạy quảng cáo Adwords, AdSense nên biết

89

% Hiển thị quảng cáo gần đây

Phần trăm tổng số lần hiển thị quảng cáo mà quảng cáo đã tạo trong một danh mục cụ thể gần đây.

% Thu nhập gần đây

Phần trăm tổng thu nhập mà quảng cáo đã tạo trong danh mục này gần đây.

API

Giao diện lập trình ứng dụng, hoặc API, là giao diện mà một ứng dụng hoặc hệ thống trên máy tính có thể sử dụng để truy cập vào tập hợp các chức năng hoặc chương trình của bên thứ ba. AdSense cung cấp một số API cho nhà xuất bản của chúng tôi, đáng chú ý nhất là AdSense Management API.

Báo cáo đã lưu

Báo cáo đã lưu là báo cáo có cài đặt cụ thể mà bạn đã tùy chỉnh và lưu để sử dụng trong tương lai. Phạm vi ngày và cài đặt bạn sử dụng để tạo bất kỳ báo cáo nào có thể được đặt làm báo cáo đã lưu cho việc truy cập nhanh sau này.

Blogger

Blogger là một công cụ dựa trên web cho phép người dùng nhanh chóng và dễ dàng tạo và xuất bản nội dung trên weblog hoặc “blog”.

Bộ lọc hiển thị không nhìn thấy

Bộ lọc hiển thị không nhìn thấy là một tính năng của AdWords cho phép các nhà quảng cáo ngăn không cho quảng cáo của họ xuất hiện trong các đơn vị quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google mà người dùng không nhìn thấy hoặc không nhấp vào, mặc dù có nhiều cơ hội. Điều này bao gồm các đơn vị quảng cáo trên trang web của nhà xuất bản AdSense.

Mục đích của bộ lọc hiển thị không nhìn thấy là làm cho quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google hấp dẫn hơn đối với các nhà quảng cáo tập trung vào thương hiệu muốn nhiều người dùng có thể xem quảng cáo của họ nhất có thể qua mạng của chúng tôi. Bằng cách thu hút thêm nhiều nhà quảng cáo mới và tăng chi tiêu của các nhà quảng cáo hiện tại, điều này sẽ cải thiện doanh thu cho nhà xuất bản.

Để tối đa hóa thu nhập AdSense của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên đặt quảng cáo của mình ở các vị trí dễ nhìn thấy. Tìm hiểu thêm về cách tìm vị trí tối ưu cho quảng cáo của bạn để đảm bảo người dùng nhìn thấy các quảng cáo đó.

Bộ nhớ cache của trình duyệt

Bộ nhớ cache của trình duyệt của bạn là một hồ sơ tạm thời các hoạt động internet của bạn, bao gồm hình ảnh, âm thanh và nội dung tải xuống, nghĩa là bộ nhớ này được lưu trữ trong một tệp trong máy tính của bạn trong một thời gian ngắn. Xóa bộ nhớ cache có thể giúp việc truy cập vào một số chức năng AdSense được dễ dàng hơn hoặc nhanh hơn.

Chế độ xem đang kích hoạt có thể đo lường

Phần trăm hiển thị có thể đo lường với Chế độ xem đang kích hoạt trong tổng số lần hiển thị. Chỉ số này chỉ bao gồm số lần hiển thị từ đơn vị quảng cáo AdSense cho nội dung, AdSense cho video và AdSense cho trò chơi thông thường, không bao gồm dữ liệu từ đơn vị liên kết hoặc dữ liệu từ phân bổ động trong DFP Small Business.

Ngay cả khi quảng cáo có Chế độ xem đang kích hoạt, một số yếu tố có thể ngăn chặn thẻ thu thập dữ liệu. Ví dụ: nếu thẻ quảng cáo của nhà xuất bản được đặt trong iframe tên miền chéo, không thể đo lường khả năng xem của thẻ. Ngoài ra, khi hình ảnh dự phòng của quảng cáo hiển thị hoặc quảng cáo mặc định phân phát, hiển thị không được tính là có thể đo lường.

Chế độ xem đang kích hoạt có thể xem

Phần trăm hiển thị có thể xem trong số tất cả các lần hiển thị có thể đo lường. Chỉ số này chỉ bao gồm số lần hiển thị từ đơn vị quảng cáo AdSense cho nội dung, AdSense cho video và AdSense cho trò chơi thông thường, không bao gồm dữ liệu từ đơn vị liên kết hoặc dữ liệu từ phân bổ động trong DFP Small Business.

Tất cả quảng cáo có thể xem đều có thể đo lường, bởi vì bạn không thể xác nhận rằng quảng cáo đã đáp ứng tiêu chí cho khả năng xem trừ khi quảng cáo có thể được đo lường. Ví dụ: giả sử quảng cáo trên trang web của bạn có 100 hiển thị có thể đo lường. Điều đó có nghĩa là đã có 100 lần hiển thị mà thẻ Chế độ xem đang kích hoạt đã có thể đo lường khả năng xem. Nếu chỉ có 10 trong số 100 lần hiển thị đó được đo lường dưới dạng có thể xem, thì trang web sẽ có 10% Khả năng xem chế độ xem đang kích hoạt.

Chi phí mỗi lần tương tác (CPE)

Với đặt giá thầu chi phí mỗi lần tương tác (CPE), các nhà quảng cáo chỉ trả tiền khi người dùng tương tác tích cực với quảng cáo. Ví dụ: nhà quảng cáo trả tiền cho quảng cáo hộp đèn (một loại quảng cáo có thể mở rộng có thể mở rộng đến kích thước rất lớn) trên cơ sở CPE, có nghĩa là nhà xuất bản tạo thu nhập từ quảng cáo hộp đèn khi người dùng chọn tương tác với quảng cáo, ví dụ: bằng cách di chuột qua quảng cáo hộp đèn trong hai giây để mở rộng quảng cáo.

Chia sẻ doanh thu

Mỗi nhà xuất bản AdSense nhận được phần trăm giá đóng phiên đấu giá cho quảng cáo trên trang web của họ. Phần trăm này được biết đến như là chia sẻ doanh thu và được hiển thị bên trong tài khoản AdSense của bạn.

Chuyển đổi

Khi một người nhấp vào quảng cáo hoàn tất một hành động có giá trị trên trang web của nhà quảng cáo, chẳng hạn như mua sản phẩm nào đó hoặc yêu cầu thêm thông tin.

Cookie

Vì mục đích internet, cookie là những tệp văn bản nhỏ được tải xuống máy tính của người dùng, có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin và tùy chọn của người dùng. Nhiều trang web sử dụng cookie để tùy chỉnh và cải thiện chức năng ở các lần truy cập lặp lại đến một trang web.

Công cụ tìm kiếm

Công cụ tìm kiếm là cách rút gọn của Công cụ tìm kiếm tùy chỉnh, là một trải nghiệm tìm kiếm được thiết kế cho phép bạn cung cấp tìm kiếm được tùy chỉnh đến những người dùng trang web của mình. AdSense cho tìm kiếm cho phép bạn tạo và tùy chỉnh công cụ tìm kiếm cho trang web của mình.

Công cụ tìm kiếm tùy chỉnh (CSE)

Công cụ tìm kiếm tùy chỉnh, thường chỉ được gọi là công cụ tìm kiếm, là một trải nghiệm tìm kiếm được thiết kế cho phép bạn cung cấp tìm kiếm được tùy chỉnh đến những người dùng trang web của mình. Với Công cụ tìm kiếm tùy chỉnh, bạn có thể tùy chỉnh giao diện của hộp tìm kiếm và các kết quả tìm kiếm mà bạn hiển thị trên trang web của mình. Bạn cũng có thể tinh chỉnh các kết quả tìm kiếm giúp người dùng của mình dễ dàng hơn trong việc tìm thấy thông tin mà họ cần tìm trên trang web của bạn.

AdSense cho tìm kiếm cho phép bạn tạo Công cụ tìm kiếm tùy chỉnh và kiếm tiền bằng cách hiển thị quảng cáo AdSense trên trang kết quả tìm kiếm.

CPM chế độ xem đang kích hoạt

Với đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị trong Chế độ xem đang kích hoạt (CPM chế độ xem đang kích hoạt), nhà quảng cáo đặt giá thầu trên 1000 lần hiển thị có thể xem và chỉ thanh toán cho hiển thị được đo lường là có thể xem, nghĩa là, khi ít nhất 50% quảng cáo được hiển thị trên màn hình trong ít nhất 1 giây.

CTR của quảng cáo

Đối với quảng cáo tiêu chuẩn, tỷ lệ nhấp (CTR) của quảng cáo của bạn là số lần nhấp vào quảng cáo chia cho số lần hiển thị quảng cáo riêng lẻ.

CTR của quảng cáo = Số lần nhấp / Số lần hiển thị quảng cáo

Ví dụ: nếu bạn nhận được 5 lần nhấp trong số 1000 lần hiển thị quảng cáo, CTR của quảng cáo của bạn sẽ là 0,5%.

Đối với các đơn vị liên kết, số lần nhấp vào quảng cáo được chia cho số lần hiển thị đối với trang quảng cáo xuất hiện khi đơn vị liên kết được nhấp vào.

Lưu ý rằng chỉ số này chỉ có sẵn trong tab nhóm chỉ số “Tùy chỉnh”.

CTR của trang

Tỷ lệ nhấp của trang (CTR) là số lần nhấp vào quảng cáo chia cho số lượt xem trang.

CTR của trang = Số lần nhấp / Số lượt xem trang

Ví dụ: nếu bạn nhận được 2 lần nhấp cho 250 lượt xem trang, CTR của trang sẽ là 0,8%. (2/250=0,8%)

Lưu ý rằng chỉ số này chỉ có sẵn trong tab nhóm chỉ số “Tùy chỉnh”.

CTR truy vấn

Tỷ lệ nhấp (CTR) truy vấn là số lần nhấp chuột vào quảng cáo chia cho số lần truy vấn được báo cáo.

CTR truy vấn = Nhấp chuột / Truy vấn

Ví dụ: nếu bạn nhận được 7 nhấp chuột trong số 1000 truy vấn, CTR truy vấn của bạn sẽ là 0.7%.

CTR yêu cầu quảng cáo

Tỷ lệ nhấp (CTR) yêu cầu quảng cáo là số lần nhấp quảng cáo chia cho số yêu cầu quảng cáo.

CTR yêu cầu quảng cáo = Số lần nhấp / Yêu cầu quảng cáo

Ví dụ: nếu bạn nhận được 7 lần nhấp trong số 1000 yêu cầu quảng cáo, CTR yêu cầu quảng cáo của bạn sẽ là 0,7%. (7 / 1000 = 0,7%)

Lưu ý rằng chỉ số này chỉ có sẵn trong tab nhóm chỉ số “Tùy chỉnh”.

Doanh thu mỗi nghìn lần hiển thị (RPM)

Doanh thu mỗi nghìn lần hiển thị (RPM) thể hiện thu nhập ước tính bạn sẽ tích lũy cho mỗi 1000 lần hiển thị mà bạn nhận được. RPM không thể hiện số tiền thực tế bạn kiếm được; thay vào đó, RPM được tính bằng cách chia thu nhập ước tính của bạn cho số lần xem trang, số lần hiển thị hoặc số truy vấn bạn nhận được, sau đó nhân với 1000.

Công thức:

RPM = (Thu nhập ước tính / Số lần xem trang) * 1000

Ví dụ:

Nếu bạn kiếm được khoảng 0,15 đô la từ 25 lần xem trang, khi đó RPM của trang sẽ bằng (0,15 đô la / 25) * 1000, hay 6 đô la.

Nếu bạn kiếm được khoảng 180 đô la từ 45.000 hiển thị quảng cáo, khi đó RPM của quảng cáo sẽ bằng (180 đô la / 45.000) * 1000 hay 4 đô la.

RPM là con số thường được sử dụng trong các chương trình quảng cáo và bạn có thể thấy hữu ích khi so sánh doanh thu trong các kênh khác nhau.

Dưới màn hình đầu tiên

“Dưới màn hình đầu tiên” đề cập đến phần của trang mà người dùng chỉ có thể xem sau khi cuộn xuống.

Điểm giữa

Phần tư là phương pháp chuẩn để đo lường mức độ hiệu quả của quảng cáo video bằng cách xác định phần trăm của một video nhất định được xem bởi người dùng. Số lượng người dùng đã xem 50% (Phần tư 2) của quảng cáo video.

Điều chỉnh thu nhập

Thu nhập của bạn có thể bao gồm khoản nợ hoặc tín dụng cho các lý do khác nhau, tất cả đều được liệt kê trên trang “Giao dịch”. Các điều chỉnh có thể có bao gồm:

 • Phí AdSense cho tìm kiếm: như đã nêu trong Điều khoản và điều kiện của Google AdSense, thu nhập AdSense cho tìm kiếm của bạn có thể được bù đắp bởi các khoản phí. Điều này chỉ áp dụng cho một số nhỏ nhà xuất bản.
 • Phí séc: chi phí được kết hợp với phân phối séc đặc biệt hoặc ngừng yêu cầu thanh toán.
 • Nhấp chuột không hợp lệ: nhà xuất bản không được trả tiền cho các nhấp chuột được phát hiện là không hợp lệ. Nếu nhấp chuột hiện đang hiển thị trong báo cáo của bạn bị cho là không hợp lệ, các khoản thu nhập sẽ được điều chỉnh và nhà quảng cáo sẽ được hoàn lại tiền.
 • Cập nhật Điều khoản và điều kiện (có thể áp dụng cho nhà xuất bản ở Nga, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Ai Cập): các khoản ghi nợ và các khoản ghi có được áp dụng như là kết quả của cập nhật Điều khoản và điều kiện, khi pháp nhân hợp đồng của bạn đã được thay đổi từ Google Inc. thành Google Ireland Limited. Thay đổi này yêu cầu một số sửa đổi tài khoản nội bộ cho tài khoản của bạn, nhưng không ảnh hưởng đến số dư tài khoản tổng thể.
 • Khác: phần này bao gồm các khoản ghi nợ và ghi có không được bao gồm trong các danh mục khác, chẳng hạn như các danh mục được kết hợp việc chuyển thu nhập hoặc chi phí có liên quan đến chuyển phát nhanh bảo đảm. Danh mục này cũng có thể bao gồm các khoản khấu trừ không thường xuyên của thu nhập phát sinh từ nhà quảng cáo đã đặt mặc định trên thanh toán, như được nêu trong phần Thanh toán của Điều khoản và điều kiện.

Định dạng quảng cáo

Cách hiển thị quảng cáo với người dùng trên trang web của bạn. Ví dụ: quảng cáo có thể hiển thị trong nội dung trang của bạn (ví dụ: quảng cáo văn bản và quảng cáo hiển thị hình ảnh), hiển thị ở đầu trang (ví dụ: quảng cáo cố định), v.v.

Các định dạng quảng cáo khác nhau có thể hỗ trợ những loại quảng cáo khác nhau, chẳng hạn như văn bản, hiển thị hình ảnh, video, v.v. Định dạng quảng cáo cũng có thể khác nhau về số lượng quảng cáo riêng lẻ mà chúng hiển thị. Ví dụ: định dạng quảng cáo biểu ngữ sẽ hiển thị tối đa hai quảng cáo theo chiều ngang trên trang còn định dạng hình chữ nhật đứng sẽ hiển thị tối đa bốn quảng cáo theo chiều dọc.

Đơn vị liên kết

Đơn vị liên kết sẽ hiển thị một danh sách các chủ đề có liên quan tới nội dung trên trang web của bạn và khi người dùng nhấp vào một trong các chủ đề này, họ được đưa đến một trang quảng cáo Google liên quan đến chủ đề đó. Mặc dù bạn sẽ không nhận được thu nhập cho các nhấp chuột vào chủ đề, bạn sẽ được trả tiền cho các nhấp chuột của người dùng vào bất kỳ quảng cáo nào trên trang kết quả.

Đơn vị quảng cáo

Đơn vị quảng cáo là một hoặc nhiều quảng cáo của Google được hiển thị nhờ có một đoạn mã quảng cáo AdSense. Bạn có thể tạo, tuỳ chỉnh và quản lý đơn vị quảng cáo trên trang Quảng cáo của tôi trong tài khoản AdSense của mình.

Email liên hệ

Địa chỉ email mà bạn muốn thông tin về tài khoản AdSense này được gửi đến.

Favicon

Favicon là một đồ họa nhỏ mà nhà quảng cáo có thể sử dụng để xây dựng thương hiệu cho trang web của họ, như biểu trưng công ty của họ. Quảng cáo văn bản thường bao gồm một favicon bên cạnh URL, để giúp nhà quảng cáo dễ dàng được nhận ra hơn với người dùng.

Giá mỗi lần nhấp chuột (CPC)

Giá mỗi lần nhấp chuột (CPC) là số tiền bạn kiếm được mỗi lần người dùng nhấp chuột vào quảng cáo của bạn. CPC cho bất kỳ quảng cáo nào đều do nhà quảng cáo xác định; một số nhà quảng cáo có thể sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho mỗi lần nhấp chuột so với các nhà quảng cáo khác, tùy vào thứ mà họ đang quảng cáo.

Hiển thị không thể lập hóa đơn

AdSense ghi lại hiển thị không thể lập hóa đơn cho đơn vị liên kết khi người dùng không tiếp tục nhấp vào bất kỳ quảng cáo nào trên trang đích tương ứng.

Hoàn tất

Phần tư là phương pháp chuẩn để đo lường mức độ hiệu quả của quảng cáo video bằng cách xác định phần trăm của một video nhất định được xem bởi người dùng. Số lượng người dùng đã xem 100% (Phần tư 4) của quảng cáo video.

Hộp tìm kiếm

Hộp tìm kiếm là một bộ phận của Công cụ tìm kiếm tùy chỉnh mà bạn đặt trên trang web của bạn bằng cách sử dụng AdSense cho tìm kiếm. Bạn có thể tùy chỉnh hộp tìm kiếm và thêm hộp tìm kiếm đó vào trang của mình để người dùng có thể nhập các cụm từ mà họ đang cần tìm kiếm trên trang web của bạn hoặc trên web và trực tiếp thực hiện tìm kiếm từ trang web của bạn.

ID nhà xuất bản

ID nhà xuất bản là từ định danh duy nhất cho tài khoản của bạn. Để bảo vệ tính bảo mật của tài khoản và giúp chúng tôi dễ dàng hơn trong việc tìm chi tiết tài khoản cụ thể, bạn có thể được yêu cầu cung cấp ID này khi bạn liên hệ với Google.

IFRAME

IFRAME là một thẻ HTML sử dụng trong thiết kế web cho phép trang web được hiển thị trong một khung bên trong một trang web khác.

Không thể lập hóa đơn

Quảng cáo không thể lập hóa đơn là quảng cáo không được lập hóa đơn theo cách truyền thống (ví dụ: bán hàng trực tiếp) hoặc không thể kiếm tiền được (ví dụ: đơn vị Nội dung phù hợp không có quảng cáo).

Lần xem trang

Lần xem trang là những gì Google tính trong các báo cáo của bạn mỗi khi người dùng xem một trang hiển thị quảng cáo Google. Chúng tôi sẽ tính một lần xem trang bất kể số lượng quảng cáo được hiển thị trên trang đó.

Ví dụ: nếu bạn có một trang hiển thị ba đơn vị quảng cáo và trang đó được xem hai lần, thì bạn sẽ tạo ra hai lần xem trang.

Loại giá thầu

Loại giá thầu là cách nhà quảng cáo đặt giá thầu trong phiên đấu giá cho không gian quảng cáo của bạn:

 • Giá mỗi nhấp chuột (CPC)
 • Giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM)
 • Giá mỗi nghìn lần hiển thị trong Chế độ xem đang kích hoạt (CPM chế độ xem đang kích hoạt)
 • Chi phí mỗi lần tương tác (CPE)

Loại nhắm mục tiêu

Cách thức mà nhà quảng cáo đã nhắm mục tiêu quảng cáo tại trang web của bạn. AdSense cung cấp các loại nhắm mục tiêu sau:

Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh, dựa trên từ khóa

Nhắm mục tiêu theo vị trí, dựa trên URL của trang web của bạn

Quảng cáo được cá nhân hóa, nhắm mục tiêu người dùng cụ thể trên trang web của bạn dựa trên ID cookie và Tài khoản Google của họ nếu người dùng chọn sử dụng các tính năng này.

Tiếp thị lại, nhắm mục tiêu người dùng dựa trên các tương tác trước đây của họ với nhà quảng cáo, chẳng hạn như lượt truy cập vào trang web của nhà quảng cáo.

Loại quảng cáo

Google cung cấp một số tùy chọn khác nhau cho nhiều loại quảng cáo có thể xuất hiện trên trang và trong báo cáo của bạn.

Dưới đây là những gì bạn có thể thấy:

Văn bản (bao gồm các quảng cáo văn bản đã được kết xuất ở định dạng kiểu tạp chí “giống quảng cáo hiển thị hình ảnh”)

 • Hình ảnh
 • Đa phương tiện
 • Flash
 • Video
 • Hình ảnh động
 • Âm thanh
 • Đơn vị liên kết

Bạn có thể chọn loại quảng cáo bạn muốn hiển thị khi tạo hoặc chỉnh sửa đơn vị quảng cáo và cũng có thể đặt tùy chọn loại quảng cáo mặc định cho tài khoản của mình.

Lượt xem TrueView

Số lần quảng cáo video có thể bỏ qua đã được xem đến hết hoặc 30 giây.

Mã quảng cáo

Mã HTML đặt trên bất kỳ trang nào của một trang web nhà xuất bản sở hữu trang web chấp thuận, cho phép quảng cáo được hiển thị trên trang đó theo định dạng bố cục quảng cáo nhất định.

Mức độ phù hợp

Mức độ phù hợp là phần trăm yêu cầu quảng cáo trả lại ít nhất một quảng cáo. Nói chung, mức độ phù hợp có thể giúp bạn xác định các trang web nơi AdSense không thể cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu.

Công thức:

Mức độ phù hợp = (Yêu cầu quảng cáo trả lại quảng cáo / tổng số yêu cầu quảng cáo) * 100

Ví dụ: nếu bạn có 3 đơn vị quảng cáo trên một trang, bạn sẽ tạo 3 yêu cầu quảng cáo. Nếu hai trong số các đơn vị quảng cáo này hiển thị quảng cáo và một đơn vị quảng cáo không hiển thị quảng cáo thì mức độ phù hợp của trang này sẽ là 66,67%. Tương tự, nếu bạn có hộp tìm kiếm thì mức độ phù hợp 80% có nghĩa là trung bình cứ 1 truy vấn trong 5 truy vấn không hiển thị quảng cáo nào cho kết quả tìm kiếm.

Mức độ phù hợp cao, gần bằng 100%, thể hiện rằng Google đã có thể cung cấp quảng cáo cho hầu hết các yêu cầu. Thay vào đó, mức độ phù hợp thấp hơn là dấu hiệu cho thấy rằng Google đã không thể cung cấp quảng cáo phù hợp với trang của bạn và không trả lại quảng cáo hoặc quảng cáo dự phòng được chỉ định. Để tối đa hóa mức độ phù hợp của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét các nguyên nhân có thể có khiến mức độ phù hợp thấp.

Lưu ý rằng chỉ số này chỉ có sẵn trong tab nhóm chỉ số “Tùy chỉnh”.

Người dùng chuẩn

Mức thấp nhất trong quyền truy cập tài khoản có thể được chỉ định cho người dùng AdSense. Người dùng chuẩn:

 • Có thể xem, chỉnh sửa và quản lý bất kỳ phần nào của tài khoản.
 • Không thể xem danh sách người dùng có quyền truy cập vào tài khoản.
 • Không thể cung cấp quyền truy cập hoặc thay đổi cấp truy cập của người dùng khác.

Phần tư 1

Phần tư là phương pháp chuẩn để đo lường mức độ hiệu quả của quảng cáo video bằng cách xác định phần trăm của một video nhất định được xem bởi người dùng. Số lượng người dùng đã xem 25% đầu tiên (Phần tư 1) của quảng cáo video.

Phần tư 3

Phần tư là phương pháp chuẩn để đo lường mức độ hiệu quả của quảng cáo video bằng cách xác định phần trăm của một video nhất định được xem bởi người dùng. Số lượng người dùng đã xem 75% (Phần tư 3) của quảng cáo video.

Quản trị viên

Mức cao nhất trong quyền truy cập tài khoản có thể được chỉ định cho người dùng AdSense. Quản trị viên

 • Có thể xem, chỉnh sửa và quản lý bất kỳ phần nào của tài khoản.
 • Có thể xem danh sách người dùng có quyền truy cập vào tài khoản.
 • Có thể cung cấp quyền truy cập hoặc thay đổi cấp truy cập của người dùng khác.

Quảng cáo có thể mở rộng

Quảng cáo có thể mở rộng là quảng cáo đa truyền thông có thể mở rộng vượt quá kích thước ban đầu của đơn vị quảng cáo, sau hành động do người dùng thực hiện. Điều này sẽ tạo nhiều không gian hơn cho quảng cáo, cho phép tương tác nhiều hơn từ người dùng quan tâm. Ví dụ: quảng cáo có thể mở rộng có thể phát trực tuyến đoạn phim quảng cáo, hiển thị các đoạn trò chơi video hoặc hiển thị hình ảnh từ các góc nhìn khác nhau của một sản phẩm được rao bán.

Quảng cáo CPM là gì?

CPM là chữ viết tắt của “cost per 1000 impressions” (giá mỗi 1000 lần hiển thị). Nhà quảng cáo chạy quảng cáo CPM sẽ đặt giá mong muốn cho mỗi 1000 lần quảng cáo được phục vụ, chọn vị trí đặt quảng cáo cụ thể để hiển thị quảng cáo và trả tiền mỗi khi quảng cáo của họ xuất hiện.

Đối với các nhà xuất bản, điều này đồng nghĩa với doanh thu trong tài khoản của bạn mỗi khi quảng cáo CPM được phục vụ cho trang của bạn. Quảng cáo CPM cạnh tranh với quảng cáo trả cho mỗi nhấp chuột (hoặc CPC, giá mỗi nhấp chuột) trong phiên đấu giá quảng cáo của chúng tôi, do đó chỉ các quảng cáo có hiệu suất cao nhất mới được phục vụ cho các trang của bạn. Nhà quảng cáo cần phải đặt giá thầu CPM cao hơn quảng cáo CPC hiện tại để hiển thị.

Quảng cáo CPM có thể là quảng cáo văn bản hoặc quảng cáo hình ảnh và luôn được nhắm mục tiêu theo vị trí. Quảng cáo văn bản CPM sẽ mở rộng để chiếm toàn bộ đơn vị quảng cáo. Những quảng cáo văn bản mở rộng này có thể được xem trên trang Định dạng Quảng cáo của chúng tôi.

Quảng cáo đa phương tiện

Một nhóm các loại quảng cáo tương tác bao gồm quảng cáo HTML, Flash và video. Bạn có thể chọn bạn muốn hiển thị quảng cáo đa phương tiện khi tạo hoặc chỉnh sửa đơn vị quảng cáo và cũng có thể đặt tùy chọn loại quảng cáo mặc định cho tài khoản của mình.

Quảng cáo hiển thị hình ảnh

Quảng cáo hiển thị hình ảnh là quảng cáo đồ họa được cung cấp trong một số định dạng quảng cáo. Bạn có thể xem một số ví dụ về quảng cáo hiển thị hình ảnh trên trang Quảng cáo hiển thị hình ảnh ví dụ của chúng tôi.

Quảng cáo hình ảnh động

Quảng cáo hình ảnh động là hình ảnh đồ họa, động có thể xuất hiện trong đơn vị quảng cáo của bạn nếu bạn đã bật quảng cáo hình ảnh.

Quảng cáo hộp đèn

Quảng cáo hộp đèn là loại quảng cáo có thể mở rộng có thể mở rộng thành kích thước rất lớn (lên đến 1000×600 pixel). Khi người dùng chọn tương tác với Quảng cáo hộp đèn (bằng cách di con trỏ chuột qua quảng cáo trong hai giây), quảng cáo sẽ mở rộng đến giữa trang của bạn. Khi quảng cáo được mở rộng, một lớp màu xám mờ phủ trên nền của trang, cung cấp cho người dùng trải nghiệm quảng cáo gần như toàn màn hình. Quảng cáo hộp đèn là định dạng tương tác cao và chỉ khả dụng trên Mạng hiển thị của Google (GDN).

Quảng cáo hộp đèn được phân phát dưới dạng quảng cáo bên thứ ba và được nhà cung cấp đa phương tiện được Google chứng nhận tạo ra cho các nhà quảng cáo hiển thị hình ảnh hàng đầu trong mạng của chúng tôi. Nhà quảng cáo trả tiền cho Quảng cáo hộp đèn trên cơ sở chi phí mỗi lần tương tác (CPE), điều này có nghĩa là bạn tạo thu nhập từ Quảng cáo hộp đèn khi người dùng chọn tương tác với các quảng cáo trên trang của bạn, tức là bằng cách di con trỏ chuột qua quảng cáo trong hai giây để mở rộng quảng cáo.

Quảng cáo HTML

Quảng cáo HTML là các trang web nhỏ tương tác, được tùy chỉnh có thể xuất hiện dưới dạng quảng cáo Google trên các trang web sử dụng AdSense cho nội dung. Quảng cáo HTML là một loại quảng cáo đa phương tiện.

Dưới đây là một vài lưu ý quan trọng về quảng cáo HTML:

 • Kích thước: Quảng cáo HTML có thể xuất hiện trong cùng kích thước quảng cáo hỗ trợ quảng cáo hình ảnh. Để quảng cáo HTML hiển thị trong một trong các đơn vị quảng cáo của bạn, bạn sẽ cần phải sử dụng một trong những kích thước quảng cáo này và cũng bật quảng cáo hiển thị hình ảnh cho đơn vị quảng cáo đó.
 • Báo cáo: Chúng tôi sẽ tính một nhấp chuột cho mỗi nhấp qua người dùng thực hiện đưa họ đến trang web của nhà quảng cáo. Tùy thuộc vào việc triển khai của nhà quảng cáo, điều này có thể là nhấp chuột lên biểu tượng hoặc URL rõ ràng.

Quảng cáo tìm kiếm tùy chỉnh

Quảng cáo tìm kiếm tùy chỉnh là một sản phẩm của Google cho phép nhà xuất bản có công nghệ công cụ tìm kiếm kiếm tiền từ các trang kết quả tìm kiếm.

Quảng cáo tìm kiếm tùy chỉnh hiện chỉ có sẵn đối với một số giới hạn các nhà xuất bản. Nếu bạn nghĩ trang web của mình có thể phù hợp, chúng tôi khuyên bạn nên đọc thêm và đăng ký.

Nếu bạn đã sử dụng sản phẩm Google Custom Search, chẳng hạn như AdSense cho tìm kiếm, để nhận cả kết quả tìm kiếm và quảng cáo, thì bạn không cần sử dụng Quảng cáo tìm kiếm tùy chỉnh. Tất cả Công cụ tìm kiếm tùy chỉnh đều tự động được kiếm tiền mà không cần bất kỳ bước bổ sung nào và bạn có thể theo dõi thu nhập kiếm được trong các báo cáo hiệu suất AdSense cho tìm kiếm.

Quảng cáo trống

Quảng cáo trống hòa lẫn với nền trang web của bạn. Người dùng không thể thấy quảng cáo trống, do đó, trải nghiệm người dùng không bị ảnh hưởng, nhưng vì không có gì để nhấp vào nên bạn cũng sẽ không tạo bất kỳ doanh thu nào.

Vui lòng lưu ý rằng quảng cáo trống chiếm dung lượng như quảng cáo trực tiếp. Ví dụ: giả sử bạn đã đặt mã quảng cáo cho hình chữ nhật trung bình có kích thước 300×250 giữa hai đoạn văn trên trang. Cho đến khi quảng cáo trực tiếp bắt đầu xuất hiện, sẽ có không gian trống 300×250 giữa hai đoạn văn.

Quảng cáo văn bản

Quảng cáo văn bản thường bao gồm tựa đề cũng là liên kết có thể nhấp vào đến trang web của bạn, một hoặc hai dòng văn bản và địa chỉ trang web của bạn được hiển thị bằng màu xanh lá cây.. Quảng cáo văn bản đôi khi được biết là “liên kết được tài trợ” bởi vì tựa đề liên kết đến trang web được quảng cáo. Những quảng cáo này có thể xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm của Google và trên toàn bộ Mạng hiển thị của Google. Quảng cáo văn bản có thể trông hơi khác trên Mạng hiển thị.

RPM của quảng cáo

Doanh thu quảng cáo trên mỗi nghìn lần hiển thị (RPM) được tính bằng cách chia thu nhập ước tính cho số lần hiển thị quảng cáo riêng lẻ bạn nhận được, sau đó nhân với 1.000.

RPM quảng cáo = (Thu nhập ước tính / Số lần hiển thị quảng cáo) * 1.000

Ví dụ: nếu ước tính bạn kiếm được $180 từ 45.000 lần hiển thị quảng cáo, RPM quảng cáo của bạn sẽ là ($180 / 45.000) * 1.000 hay $4.

Lưu ý rằng chỉ số này chỉ có sẵn trong tab nhóm chỉ số “Tùy chỉnh”.

RPM của Trang

Doanh thu của trang mỗi một nghìn lần hiển thị (RPM) được tính bằng cách chia thu nhập ước tính của bạn cho số lần xem trang mà bạn nhận được, sau đó nhân với 1000.

RPM của trang = (Thu nhập ước tính / Số lần xem trang) * 1000

Ví dụ: Nếu bạn kiếm được khoảng 0,15 đô la từ 25 lần xem trang, khi đó RPM của trang sẽ bằng (0,15 đô la / 25) * 1000, hay 6 đô la.

RPM hiển thị

Doanh thu hiển thị mỗi nghìn lần hiển thị (RPM) là thu nhập trung bình mỗi nghìn lần hiển thị.

Impression RPM = (Estimated earnings / Impressions) * 1000

RPM phiên quảng cáo

Thu nhập bình quân trên 1000 phiên quảng cáo.

RPM phiên quảng cáo = (Thu nhập ước tính / Số phiên quảng cáo) * 1000

RPM phiên quảng cáo

Thu nhập bình quân trên 1000 phiên quảng cáo.

RPM phiên quảng cáo = (Thu nhập ước tính / Số phiên quảng cáo) * 1000

RPM truy vấn

Doanh thu truy vấn mỗi nghìn lần hiển thị (RPM) được tính bằng cách chia thu nhập ước tính của bạn cho số lần truy vấn được báo cáo, sau đó nhân với 1000.

RPM truy vấn= (Thu nhập ước tính / Số lần truy vấn) * 1000

Ví dụ: nếu bạn kiếm được khoảng 60 đô la từ 15.000 truy vấn, khi đó RPM truy vấn của bạn có thể bằng (60 đô la / 15.000) * 1000 hay 4 đô la.

RPM yêu cầu quảng cáo

Doanh thu từ yêu cầu quảng cáo mỗi nghìn lần hiển thị (RPM) được tính bằng cách chia thu nhập ước tính của bạn cho số yêu cầu quảng cáo bạn thực hiện, sau đó nhân với 1000.

RPM yêu cầu quảng cáo = (Thu nhập ước tính / Số yêu cầu quảng cáo) * 1000

Ví dụ: nếu ước tính bạn kiếm được $60 từ 15.000 yêu cầu quảng cáo, RPM yêu cầu quảng cáo của bạn sẽ là ($60 / 15.000) * 1000 hay $4.

Lưu ý rằng chỉ số này chỉ có sẵn trong tab nhóm chỉ số “Tùy chỉnh”.

Số lần hiển thị

Một lần hiển thị được tính cho mỗi yêu cầu quảng cáo trong đó ít nhất một quảng cáo đã bắt đầu tải xuống thiết bị của người dùng. Đây là số lượng đơn vị quảng cáo (đối với quảng cáo nội dung) hoặc cụm từ tìm kiếm (đối với quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm) đã tải quảng cáo.

Lưu ý về cách tính hiển thị

Phòng quảng cáo tương tác (IAB) và Hội đồng đánh giá phương tiện (MRC) hợp tác với các ban ngành khác, định kỳ xem xét và cập nhật các tiêu chuẩn ngành về đo lường hiển thị. Các cơ quan này đề xuất các nguyên tắc để chuẩn hóa cách tính hiển thị trên các định dạng và nền tảng. Theo thời gian, các tiêu chuẩn tính một lần hiển thị quảng cáo trên web đã phát triển: từ việc tính một lần hiển thị khi quảng cáo được phân phát, đến tính một lần hiển thị khi quảng cáo bắt đầu tải xuống trên thiết bị của người dùng (tức là quảng cáo bắt đầu tải trên một trang).
Các định nghĩa được tóm tắt dưới đây:
Lần hiển thị được phân phát: Một lần hiển thị được tính khi quảng cáo được gửi (hoặc “được phân phát”) đến nhà xuất bản bởi máy chủ quảng cáo. Quảng cáo có thể có hoặc không được tải xuống thiết bị của người dùng, được hiển thị hoặc xem bởi người dùng.
Lần hiển thị được tải xuống: Một lần hiển thị chỉ được tính sau khi quảng cáo đã bắt đầu tải xuống thiết bị của người dùng.
Chỉ số “Số lần hiển thị” của AdSense sử dụng định nghĩa được tải xuống cho tất cả các lần hiển thị. Lưu ý rằng chỉ số ActiveView có thể xem bổ sung được sử dụng để xác định xem người dùng có thực sự xem các lần hiển thị hay không.

Số lần hiển thị mỗi phiên quảng cáo

Số lần hiển thị quảng cáo trung bình trên mỗi phiên quảng cáo. Lưu ý rằng thường có nhiều lần hiển thị quảng cáo trên mỗi lần tải trang.

Số lần hiển thị quảng cáo

Một lần hiển thị quảng cáo được báo cáo bất cứ khi nào một quảng cáo riêng lẻ đã bắt đầu tải xuống thiết bị của người dùng. Các định dạng quảng cáo khác nhau sẽ hiển thị số lượng quảng cáo khác nhau; ví dụ, mỗi lần biểu ngữ dọc xuất hiện trên trang web của bạn, bạn sẽ thấy hai lần hiển thị quảng cáo trên báo cáo của bạn. Ngoài ra, xin lưu ý rằng số lượng quảng cáo trong bất kỳ đơn vị quảng cáo nào có thể thay đổi tùy thuộc vào việc đơn vị quảng cáo đang hiển thị quảng cáo văn bản chuẩn, quảng cáo văn bản mở rộng hay quảng cáo hiển thị hình ảnh.

Lưu ý rằng chỉ số này chỉ có sẵn trong tab nhóm chỉ số “Tùy chỉnh”.

Số nhấp chuột

Đối với quảng cáo nội dung tiêu chuẩn, chúng tôi tính một nhấp chuột khi người dùng nhấp vào quảng cáo.

Đối với đơn vị liên kết, chúng tôi tính một nhấp chuột khi người dùng nhấp vào một quảng cáo trên trang quảng cáo, sau khi chọn một liên kết trong đơn vị liên kết.

Số phiên quảng cáo

Tổng số phiên quảng cáo. Một phiên quảng cáo được tính bất cứ khi nào người dùng truy cập trang web của bạn và xem một hoặc nhiều trang có quảng cáo trong một khoảng thời gian nhất định.

Số phiên quảng cáo có thể đo lường

Tỷ lệ phần trăm lưu lượng truy cập của bạn mà AdSense có thể đo lường các phiên quảng cáo. Lưu ý rằng AdSense có thể không đo lường được 100% các phiên quảng cáo trên trang web của bạn, ví dụ như nếu người dùng đã thay đổi cài đặt cookie của họ.

Tài khoản Google là gì?

Tài khoản Google hoạt động dưới dạng thông tin đăng nhập chính của Google, tạo thành một địa chỉ email và mật khẩu duy nhất.

Mặc dù Tài khoản Google tương tự như thông tin đăng nhập AdSense, Tài khoản Google cho phép bạn dễ dàng chuyển sang bất kỳ dịch vụ Google nào cùng chia sẻ thông tin đăng nhập này (như Google Groups, Gmail và Froogle). Bằng cách này, khi đăng nhập, bạn giữ nguyên trạng thái – không cần phải đăng nhập và đăng xuất giữa nhiều dịch vụ.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp Google Accounts.

Thời gian trung bình có thể xem

Thời gian trung bình (tính bằng giây) có ít nhất 50% pixel của quảng cáo hiển thị trên màn hình. Một quảng cáo được tính là có thể xem nếu ít nhất 50% diện tích của quảng cáo được hiển thị trên màn hình trong ít nhất 1 giây (tiêu chí tối thiểu theo tiêu chuẩn của Cục quảng cáo tương tác (IAB)).

Thời lượng phiên quảng cáo

Số truy vấn quảng cáo trung bình trên mỗi phiên quảng cáo.

 • Thời lượng phiên quảng cáo = (Tổng số truy vấn quảng cáo / Số phiên quảng cáo)
 • Thời lượng phiên quảng cáo trung bình
 • Thời lượng phiên quảng cáo trung bình tính bằng giây.
 • Thời lượng phiên quảng cáo trung bình = tổng thời lượng của tất cả các phiên quảng cáo (tính bằng giây) / số phiên quảng cáo

Thuộc tính chính

Thuộc tính chính của bạn là thuộc tính mà bạn không cần phải thêm bất kỳ mã nào để bật báo cáo AdSense-Analytics được tích hợp. Các trang web trên thuộc tính chính của bạn chỉ cần có mã quảng cáo AdSense để hiển thị quảng cáo và mã theo dõi Analytics để bật báo cáo được tích hợp. Các trang web trên những thuộc tính khác cần mã AdSense, mã theo dõi Analytics và mã AdSense Analytics (ASAC) để bật báo cáo được tích hợp.

Thứ nguyên định dạng quảng cáo

Cách hiển thị quảng cáo với người dùng. Ví dụ như quảng cáo được hiển thị trực tiếp trong nội dung của trang hay hiển thị ở trên cùng, v.v.

Giá trị

 • Trong trang: Giá trị mặc định cho quảng cáo được hiển thị trong nội dung của bạn, trái ngược với lớp phủ trên nó.
 • Trong nguồn cấp dữ liệu : Các quảng cáo gốc nằm gọn trong danh sách các bài báo hoặc sản phẩm trên trang web của bạn.
 • Trong bài viết : Các quảng cáo gốc được tối ưu hóa bởi Google để giúp bạn đặt quảng cáo tuyệt vời giữa các đoạn văn của các trang của bạn.
 • Quảng cáo cố định/lớp phủquảng cáo trên thiết bị di động gắn vào mép màn hình của người dùng và dễ dàng loại bỏ được.
 • Quảng cáo chư hầu : Quảng cáo toàn màn hình di động xuất hiện giữa tải trang trên trang web của bạn và có thể bỏ qua bởi người dùng bất kỳ lúc nào. Tìm hiểu thêm
  Khác : Các định dạng quảng cáo khác.

Tốc độ phân phối

Tỷ lệ số lần quảng cáo video đã yêu cầu được trả về và bắt đầu phát.

Số lần hiển thị quảng cáo / Số lần yêu cầu quảng cáo

Trang web đối tác không lưu trữ

Trang web được lưu trữ trên tên miền không thuộc về đối tác lưu trữ AdSense. Trang web không lưu trữ bao gồm bất kỳ tên miền nào mà bạn đã đăng ký chính bản thân mình.

Trình thu thập thông tin

Trình thu thập thông tin, còn được gọi là trình thu thập dữ liệu hoặc rô bốt, là phần mềm mà Google sử dụng để xử lý và lập chỉ mục nội dung của trang web. Trình thu thập thông tin của AdSense truy cập trang web của bạn để xác định nội dung của trang web nhằm cung cấp quảng cáo có liên quan.

Trong màn hình đầu tiên

“Trong màn hình đầu tiên” hoặc màn hình đầu của trang, đề cập đến phần của trang mà người dùng có thể thấy mà không cần cuộn xuống.

Truy vấn

Trong báo cáo của bạn, chúng tôi tính truy vấn mỗi khi một yêu cầu được thực hiện đến hệ thống của chúng tôi để hiển thị đơn vị quảng cáo. Chúng tôi sẽ tính truy vấn mỗi khi đơn vị quảng cáo trên trang web của bạn yêu cầu quảng cáo, cho dù quảng cáo được nhắm mục tiêu có được hiển thị hay không.

Tự giữ

Tự giữ là một cài đặt cho phép bạn tạm thời ngăn không cho các khoản thanh toán được gửi đến bạn. Khi bạn đặt tự giữ, quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục xuất hiện và thu nhập của bạn sẽ tiếp tục tích luỹ như bình thường. Bạn có thể xóa tự giữ trên các khoản thanh toán của mình bất kỳ lúc nào để bắt đầu lại thanh toán.

Tỷ lệ bỏ qua

Tỷ lệ số lần người dùng bỏ qua video đang được xem trước khi xem hết.

Tỷ lệ nhấp (CTR)

Tỷ lệ nhấp (CTR) là phần trăm số lần hiển thị dẫn đến nhấp chuột.

CTR = Clicks / Impressions

Tỷ lệ rớt mạng

Tỷ lệ phản hồi quảng cáo không dẫn đến hiển thị. Về cơ bản, phản hồi quảng cáo bị rớt mà không hoàn tất quy trình.

Số lần hiển thị / Số lần yêu cầu được khớp *100

Vị trí đặt quảng cáo có thể nhắm mục tiêu

Vị trí đặt quảng cáo có thể nhắm mục tiêu là một nhóm đơn vị quảng cáo cụ thể mà nhà quảng cáo có thể chọn đặt quảng cáo của mình trên đó bằng cách sử dụng nhắm mục tiêu theo vị trí. Vị trí đặt quảng cáo có thể có phạm vi rộng chẳng hạn như toàn bộ trang web hoặc có phạm vi cụ thể chẳng hạn như một đơn vị quảng cáo đơn lẻ. Quảng cáo có thể được hiển thị ở vị trí dễ quan sát cho nhà quảng cáo theo hai cách sau:

 • Vị trí đặt quảng cáo do hệ thống của chúng tôi tự động tạo. Mỗi trang web của nhà xuất bản trong mạng AdSense đều được tự động làm cho có sẵn như một vị trí cho nhà quảng cáo để họ có thể mục tiêu quảng cáo của mình. Khi nhà quảng cáo nhắm mục tiêu cho loại vị trí quảng cáo này, thì các quảng cáo của họ có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên trang web.
 • Vị trí do nhà xuất bản xác định. Bạn có khả năng xác định những vị trí đặt quảng cáo của riêng mình bằng cách sử dụng kênh tùy chỉnh. Bạn lựa chọn cách nhóm các đơn vị quảng cáo cụ thể lại với nhau trên trang web mà bạn muốn nhà quảng cáo có thể nhắm mục tiêu. Các đơn vị quảng cáo thường được nhóm vào các kênh tùy chỉnh theo chủ đề, theo định dạng quảng cáo hoặc theo vị trí trên trang. Khi các nhà quảng cáo nhắm mục tiêu theo các vị trí đặt quảng cáo do nhà xuất bản xác định, các quảng cáo của họ có thể chỉ xuất hiện ở các đơn vị quảng cáo cụ thể mà nhà xuất bản đã chọn.

VPAID

Phòng quảng cáo tương tác (IAB) xác định VPAID (Định nghĩa giao diện trình phát video-quảng cáo) là tiêu chuẩn cho phép quảng cáo video và trình phát video giao tiếp với nhau. VPAID xác định môi trường khi chạy đồng nhất để trình phát tuân thủ có thể chấp nhận mọi quảng cáo tuân thủ từ bất kỳ bên nào khác.

VTR TrueView

Tỷ lệ lượt xem cho quảng cáo video có thể bỏ qua.

Lượt xem TrueView / Số lần hiển thị quảng cáo TrueView

Yêu cầu quảng cáo

Yêu cầu quảng cáo được tính khi trang web của bạn yêu cầu quảng cáo phải được hiển thị. Đó là số đơn vị quảng cáo đã yêu cầu quảng cáo (cho quảng cáo nội dung) hoặc truy vấn tìm kiếm (cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm). Chúng tôi báo cáo yêu cầu quảng cáo mỗi lần một yêu cầu được gửi, ngay cả khi không có quảng cáo nào được trả lại và quảng cáo dự phòng được hiển thị thay thế.

Lưu ý rằng chỉ số này chỉ có sẵn trong tab nhóm chỉ số “Tùy chỉnh”.