Tiếp thị lại là gì?

87

Bạn đã bao giờ cảm thấy hối tiếc vì đã không mua thứ gì đó chưa? Chẳng hạn như ấm trà dạ quang đó? Tiếp thị lại giúp bạn tái kết nối với những người đã rời trang web hoặc ứng dụng của khách hàng của bạn mà không mua bất cứ thứ gì. Tiếp thị lại cho phép bạn nhắc họ về ưu đãi tuyệt vời mà họ đã bỏ lỡ khi họ duyệt web, sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc tìm kiếm trên Google. Vì vậy, họ sẽ bớt lo lắng và có nhiều thời gian hơn để nhâm nhi tách trà.

Tính năng này hoạt động như thế nào?

Thêm thẻ tiếp thị lại vào trang web hoặc ứng dụng

Để bắt đầu sử dụng tiếp thị lại, hãy thêm thẻ tiếp thị lại vào tất cả các trang trên trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn. Thẻ tiếp thị lại là một đoạn mã nhỏ bạn nhận được từ AdWords. Bạn có thể sử dụng thẻ Google Analytics (GA) để bật tiếp thị lại qua kích hoạt nhanh vì vậy không cần thay gắn lại thẻ.

Tạo danh sách tiếp thị lại

Sau khi gắn thẻ cho trang web hoặc ứng dụng của mình, bạn sẽ tạo danh sách tiếp thị lại. Danh sách ‘tất cả khách truy cập’ sẽ tự động được tạo và sau đó bạn có thể tạo danh sách cụ thể của riêng mình. Ví dụ: bạn có thể tạo danh sách tất cả khách hàng từ bỏ giỏ hàng của họ. Thẻ tiếp thị lại cho AdWords biết phải lưu khách truy cập vào từng danh sách. Do đó, khi mọi người truy cập vào trang đó, ID cookie của họ sẽ được thêm vào danh sách tiếp thị lại.

Xây dựng chiến dịch tiếp thị lại sử dụng các danh sách của bạn

Cuối cùng, xây dựng chiến dịch có thông điệp cụ thể chỉ hiển thị cho những người trên “Danh sách danh mục phổ biến” của bạn khi họ tìm kiếm trên Google hoặc duyệt qua các trang web trên Mạng hiển thị.

Thông báo tiếp thị lại của bạn sẽ không được hiển thị cho những người không có trên danh sách.

Danh sách tiếp thị lại Danh sách tiếp thị lại bao gồm những gì Cách tạo
Người xem trang chủ Tất cả người xem trang chủ
 • Tạo quy tắc cho biết rằng URL bằng với trang chủ của bạn
Người xem trang danh mục Tất cả người xem trang danh mục
 • Tạo quy tắc cho biết rằng URL bằng với trang cấp danh mục. Lặp lại cho từng trang cấp danh mục
Người xem trang sản phẩm hoặc ưu đãi Tất cả người xem trang cấp sản phẩm
 • Tạo quy tắc cho phép bạn chụp các trang cấp sản phẩm của mình
Người bỏ giỏ hàng Tất cả người xem đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng mua sắm mà không chuyển đổi
 • Chọn “Khách truy cập một trang nhưng không truy cập trang khác”
 • Phía dưới “Những người đã truy cập vào trang có bất kỳ thông tin nào sau đây”, thêm trang biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc giỏ hàng mua sắm
 • Phía dưới “Nhưng đã không truy cập vào một trang khác có bất kỳ thông tin nào sau đây”, thêm trang xác nhận biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc mua hàn
Người chuyển đổi trong quá khứ Người chuyển đổi trong quá khứ
 • Tạo quy tắc cho biết rằng URL bằng với trang xác nhận biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc mua hàng.

Danh sách tiếp thị lại được đề xuất

Thiết lập Đặt giá thầu CPA mục tiêu hoặc xem hướng dẫn dễ theo dõi của chúng tôi ở trên

Lợi ích của tiếp thị lại

 • Tăng lưu lượng truy cập vào trang web của khách hàng của bạn
 • Thúc đẩy bán hàng
 • Tăng danh tiếng của khách hàng của bạn
 • Phát triển lòng trung thành và duy trì khách hàng
 • Cải thiện ROI

Các cách để tiếp thị lại với Google

Tiếp thị lại hiển thị tĩnh: Hiển thị quảng cáo cho khách truy cập trong quá khứ khi họ duyệt trang web Mạng hiển thị và sử dụng ứng dụng Mạng hiển thị.

Tiếp thị lại động: Hiển thị quảng cáo động cho khách truy cập trong quá khứ với sản phẩm và dịch vụ họ đã xem trên trang web của bạn khi họ duyệt trang web Mạng hiển thị. Điều này lý tưởng cho các nhà bán lẻ.

Tiếp thị lại cho ứng dụng dành cho thiết bị di động: Hiển thị quảng cáo cho những người đã sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc trang web dành cho thiết bị di động của bạn khi họ sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động khác hoặc trang web dành cho thiết bị di động khác.

Danh sách tiếp thị lại cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm: Hiển thị quảng cáo cho người dùng trong quá khứ của bạn khi họ theo dõi tìm kiếm cho những gì họ cần trên Google, sau khi rời khỏi trang web của bạn.

Tiếp thị lại video: Hiển thị quảng cáo cho những người đã tương tác với video hoặc kênh YouTube của bạn khi họ sử dụng YouTube và duyệt video, trang web và ứng dụng trên Mạng hiển thị.