Tinh bột

296

Tinh bột

Tinh bột được cơ thể sử dụng để tạo ra đường nguồn cung cấp năng lượng cho bạn. Tinh bột xuất hiện dưới nhiều hình thức: đường đơn, tinh bột phức tạp hơn và chất xơ. Hầu hết các loại thực phẩm tự nhiên chưa qua chế biến, ví dụ như đều giàu tinh bột. Các loại thực phẩm khác như cơm trắng, bánh mỳ trắng, bánh ngọt và bánh quy cũng chứa tinh bột, thường ở dạng bột hoặc đường.