Tổng chất béo

227

Tổng chất béo

Tổng chất béo là số lượng của tất cả chất béo đã tiêu thụ bão hòa, không bão hòa (không bão hòa đơn và không bão hòa đa) và chất béo chuyển hóa. Chất béo là một trong ba nguồn năng lượng của cơ thể, cùng với tinh bộtchất đạm.