Top 10 người giàu nhất Việt Nam năm 2017

122

Dưới đây là danh sách top 10 những người giàu nhất Việt Nam năm 2017.

1. Phạm Nhật Vượng

Phạm Nhật Vượng

Phạm Nhật Vượng hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup. Ước tính giá trị tài sản cá nhân của ông vào tháng 12 năm 2016 là 30,483 tỷ đồng.

2. Trịnh Văn Quyết

Trịnh Văn Quyết

Trịnh Văn Quyết hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC. Ước tính giá trị tài sản cá nhân của ông vào tháng 12 năm 2016 là 30,000 tỷ đồng.

3. Trần Đình Long

Trần Đình Long

Trần Đình Long hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát. Ước tính giá trị tài sản cá nhân của ông vào tháng 12 năm 2016 là 9,147 tỷ đồng.

4. Bùi Thành Nhơn

Bùi Thành Nhơn

Bùi Thành Nhơn hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland. Ước tính giá trị tài sản cá nhân của ông vào tháng 12 năm 2016 là 7,584 tỷ đồng.

5. Phạm Thu Hương

Phạm Thu Hương hiện đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Vingroup. Bà là vợ của ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Vingroup). Ước tính giá trị tài sản cá nhân của bà vào tháng 12 năm 2016 là 5,243 tỷ đồng.

6. Nguyễn Đức Tài

Nguyễn Đức Tài

Nguyễn Đức Tài hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Thế giới di động. Ước tính giá trị tài sản cá nhân của ông vào tháng 12 năm 2016 là 3,588 tỷ đồng.

7. Phạm Thúy Hằng

Phạm Thúy Hằng hiện đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup. Bà là em vợ của ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Vingroup). Ước tính giá trị tài sản cá nhân của bà vào tháng 12 năm 2016 là 3,502 tỷ đồng.

8. Vũ Thị Hiền

Vũ Thị Hiền là vợ của ông Trần Đình Long đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát, thông tin về chức vụ của bà vẫn chưa rõ. Ước tính giá trị tài sản cá nhân của bà vào tháng 12 năm 2016 là 2,649 tỷ đồng.

9. Trương Thị Lệ Khanh

Trương Thị Lệ Khanh

Trương Thị Lệ Khanh hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn. Ước tính giá trị tài sản cá nhân của bà vào tháng 12 năm 2016 là 2,634 tỷ đồng.

10. Nguyễn Hoàng Yến

Nguyễn Hoàng Yến hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Massan. Bà là vợ của ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Masan. Ước tính giá trị tài sản cá nhân của bà vào tháng 12 năm 2016 là 1,806 tỷ đồng.