Top 10 nước có quân đội mạnh nhất thế giới

1030

Bảng xếp hạng 10 quân đội hùng mạnh nhất thế giới theo đánh giá của Global FirePower. Họ kiểm tra lực lượng quốc phòng của 68 quốc gia để lập bảng xếp hạng, dựa theo số lượng quân đội thường trực, đất đai, sức mạnh không quân, lực lượng hải quân, nguồn lực, hậu cần, ngân sách quốc phòng và địa lý.

Họ tổng hợp hơn 40 chỉ số khác nhau của một quốc gia, bao gồm cả số tàu sân bay, nhân lực sẵn có, và lực lượng lao động, để tạo ra một chỉ số , trong đó con số thấp hơn bằng hỏa lực mạnh hơn.

10. Brazil

top-10-nuoc-quan-su-manh-nhat-the-gioi-Brazil

Chỉ số sức mạnh: 0,6912
Ngân sách quốc phòng:  31 tỷ $
Quân đội thường trực : 371.199
Lực lượng lao động: 104.700.000
Tổng số máy bay: 822
Sức mạnh hải quân : 106

9. Italy

top-10-nuoc-quan-su-manh-nhat-the-gioi-Italy

Chỉ số sức mạnh: 0,6838
Ngân sách quốc phòng : $ 31 tỷ $
Quân đội thường trực : 293.202
Lực lượng lao động: 25.080.000
Tổng số máy bay: 770
Sức mạnh hải quân : 179

8. Hàn Quốc

top-10-nuoc-quan-su-manh-nhat-the-gioi-Han-Quoc

Chỉ số sức mạnh: 0,6547
Ngân sách quốc phòng : $ 28 tỷ $
Quân đội thường trực : 653,000
Lực lượng lao động: 25.100.000
Tổng số máy bay: 871
Sức mạnh hải quân : 190

7. Đức

top-10-nuoc-quan-su-manh-nhat-the-gioi-Duc

Chỉ số sức mạnh: 0,6491
Ngân sách quốc phòng : $ 43 tỷ $
Quân đội thường trực : 148.996
Lực lượng lao động: 43.620.000
Tổng số máy bay: 925
Sức mạnh hải quân : 67

6. Pháp

top-10-nuoc-quan-su-manh-nhat-the-gioi-France

Chỉ số sức mạnh: 0,6163
Ngân sách quốc phòng : $ 58 tỷ $
Quân đội thường trực : 362.485
Lực lượng lao động: 29.610.000
Tổng số máy bay: 544
Sức mạnh hải quân : 180

5. Vương quốc Anh

top-10-nuoc-quan-su-manh-nhat-the-gioi-Anh

Chỉ số sức mạnh: 0,5185
Ngân sách quốc phòng : $ 57 tỷ $
Quân đội thường trực : 224.500
Lực lượng lao động: 31.720.000
Tổng số máy bay: 1.412
Sức mạnh hải quân : 77

4. Ấn Độ

top-10-nuoc-quan-su-manh-nhat-the-gioi-An-Do

Chỉ số sức mạnh: 0,4346
Ngân sách quốc phòng : $ 44 tỷ $
Quân đội thường trực : 1.325.000
Lực lượng lao động: 487.600.000
Tổng số máy bay: 1,962
Sức mạnh hải quân : 170

3. Trung Quốc

top-10-nuoc-quan-su-manh-nhat-the-gioi-Trung-Quoc

Chỉ số sức mạnh: 0,3351
Ngân sách quốc phòng: 129 tỷ $
Quân đội thường trực : 2.285.000
Lực lượng lao động: 795.500.000
Tổng số máy bay: 5.048
Sức mạnh hải quân : 972

2. Nga

top-10-nuoc-quan-su-manh-nhat-the-gioi-Nga

Chỉ số sức mạnh: 0,2618
Ngân sách quốc phòng : $ 64 tỷ $
Quân đội thường trực : 1.200.000
Lực lượng lao động: 75.330.000
Tổng số máy bay: 4,498
Sức mạnh hải quân : 224

1. Hoa Kỳ

top-10-nuoc-quan-su-manh-nhat-the-gioi-My

Chỉ số sức mạnh: 0,2475
Ngân sách quốc phòng: 689 tỷ $
Quân đội thường trực : 1.477.896
Lực lượng lao động: 153.600.000
Tổng số máy bay: 15.293
Sức mạnh hải quân : 290.

Trên đây là bảng xếp hạng 10 nước có sức mạnh quân sự lớn nhất…..Bảng xếp hạng này chưa tính toán đến sức mạnh hạt nhân. Các thứ hạng được dựa hoàn toàn vào khả năng chiến tranh truyền thống và không bao gồm vũ khí hạt nhân.

Save