Top 10 vị tướng dũng mãnh nhất thời Tam quốc

1502

Những danh tướng dũng mãnh thời Tam quốc được ghi trong sử sách, với tài nghệ xuất chúng sức khỏe phi thường, lập nhiều chiến công, được ca ngợi rất nhiều.

10. Tôn Sách

ton-sachTôn Sách – Nước Ngô

Tôn Sách ( 175 – 200) hay Bá Phù với biệt danh là Tiểu Bá Vương, giúp Viên Thuật chiếm thành đánh bại Lưu Do. Ngoài ra ông còn có công trong trận chiến Cối Kê và Đan Dương. Năm 197, Tôn sách làm chủ Giang Đông, là Bạn thân của Chu Du. Người đời không những ca tụng ông có tài võ nghệ mà còn có mưu trí hơn người, rất được lòng quân.

9. Hứa Chử

hua-chuHứa Chử – Nước Ngụy

Hứa Chử (? – ?) hay Trọng Khang là một trong những tướng hầu cận bên Tào Tháo, với sức khỏe phi thường, ông là một trong những vị tướng có sức khỏe phi thường lập được nhiều chiến công cho quân Tào. Một số chiến công nổi tiếng được ghi trong sử sách của Trung Quốc như tham gia trận chiến tại Quan Độ chống lại Viên Thiệu. Năm 211, Mã Siêu đem quân đánh Tào ở ải Đồng Quan, may có Hứa Chử mà đã cứu được quan Tào.

8. Hoàng Trung

hoang-trungHoàng Trung – Nước Thục

Hoàng Trung (145-220) hay Hán Thăng có tài bắn cung xuất chúng, là một trong 5 “Ngũ Hổ Tướng” của nhà Thục. Tại trận chiến ở Trường Sa, Quan Vũ và Hoàng Trung đánh bất phân thắng bại. Túc trí đa mưu tại trận chiến Thiên Đăng Sơn và khiến quân Tào bại trận hay trận chiến tại núi Định Quân.

7. Mã Siêu

ma-sieuMã Siêu – Nước Thục

Mã Siêu (176 – 222) hay là Mạnh Khởi có biệt danh là Cẩm Mã Siêu. Mã Siêu cũng là một trong 5 “Ngũ Hổ Tướng” của nhà Thục. Ông là một danh tướng dũng mãnh, có tài bắn cung và thường làm quân tiên phong đi đầu. Trước khi đầu quân cho nhà Thục, Mã Siêu có chiến tích như trận ở Đồng Quan đánh nhau với quân Tào khiến Tào Tháo phải thốt một câu:”Thằng ranh họ Mã chẳng chết, ta chết không có đất mà chôn” hay tập kích Lũng Thượng, sau đó theo Trương Lỗ. Đầu quân cho nhà Thục, Mã Siêu mang lại rất nhiều chiến tích chẳng hạn như đánh Thành Đô. Ngoài ra trong sử sách còn ghi để phục Mã Siêu, Trương Phi phải rất vất vả đánh nhau hơn trăm hiệp.

6. Điển Vi

dien-vi Điển Vi – Nước Ngụy

Điển Vi (?-197) khôi ngô, có sức khỏe hơn người, chuyên làm chuyện hiệp nghĩa là một trong vị tướng của Tào Tháo. Trong trận Bộc Dương, Điển Vi cầm 10 đoản kích ném vào quân Lữ Bố, khiến quân Lữ Bố khiếp sợ mà bỏ chạy. Tào Tháo nhờ cơ hội này mà mở đường chạy thoát. Ở trận Uyển Thành, Trương Tú tạo phản, đột nhật vào doanh trại quân Tào, Điển Vi đứng canh cửa không cho Trương Tú lao vào, nhờ thế mà Tào Tháo mới có thể chạy thoát được.