Top 100 bộ phim hay nhất mọi thời đại

2409

Dưới đây là danh sách tổng hợp 100 bộ phim hay nhất mọi thời đại được bình chọn bởi người dùng trên Website IMDb.

1. The Shawshank Redemption (1994) – Điểm bình chọn 9,3 / 10

2. The Godfather (1972) – Điểm bình chọn 9.2 / 10

3. The Godfather: Part II (1974) – Điểm bình chọn 9.0 / 10

4. The Good, the Bad và Ugly (1966) – Điểm bình chọn 8.9 / 10

5. Pulp Fiction (1994) – Điểm bình chọn 8.9 / 10

6. Danh sách của Schindler (1993) – Điểm bình chọn 8.9 / 10

7. 12 Angry Men (1957) – Điểm bình chọn 8.9 / 10

8. Inception (2010) – Điểm bình chọn 8.8 / 10

9. Bay trên tổ chim cúc cu (1975) – Điểm bình chọn 8,7 / 10

10. The Dark Knight (2008) – Điểm bình chọn 9.0 / 10

11. Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980) – Điểm bình chọn 8.8 / 10

12. The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) – Điểm bình chọn 8.9 / 10

13. Seven Samurai (1954) – Điểm bình chọn 8,7 / 10

14. Fight Club (1999) – Điểm bình chọn 8.8 / 10

15. Goodfellas (1990) – Điểm bình chọn 8,7 / 10

16. Star Wars: Episode IV – A New Hope (1977) – Điểm bình chọn 8,7 / 10

17. Casablanca (1942) – Điểm bình chọn 8.6 / 10

18. City of God (2002) – Điểm bình chọn 8,7 / 10

19. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) – Điểm bình chọn 8.8 / 10

20. Once Upon a Time ở phương Tây (1968) – Điểm bình chọn 8.6 / 10

21. Rear Window (1954) – Điểm bình chọn 8,5 / 10

22. Raiders of the Lost Ark (1981) – Điểm bình chọn 8,5 / 10

23. Psycho (1960) – Điểm bình chọn 8,5 / 10

24. Các Usual Suspects (1995) – Điểm bình chọn 8.6 / 10

25. The Silence of the Lambs (1991) – Điểm bình chọn 8.6 / 10

26. Se7en (1995) – Điểm bình chọn 8.6 / 10

27. It’s a Wonderful Life (1946) – Điểm bình chọn 8.6 / 10

28. Memento (2000) – Điểm bình chọn 8,5 / 10

29. Toy Story 3 (2010) – Điểm bình chọn 8.3 / 10

30. The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) – Điểm bình chọn 8,7 / 10

31. Sunset Blvd. (1950) – Điểm bình chọn 8,5 / 10

32. Forrest Gump (1994) – Điểm bình chọn 8.8 / 10

33. Léon: The Professional (1994) – Điểm bình chọn 8.6 / 10

34. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 8,5 / 10

35. Apocalypse Now (1979) – Điểm bình chọn 8,5 / 10

36. Citizen Kane (1941) – Điểm bình chọn 8.4 / 10

37. North by Northwest (1959) – Điểm bình chọn 8.4 / 10

38. American Beauty (1999) – Điểm bình chọn 8.4 / 10

39. American History X (1998) – Điểm bình chọn 8.6 / 10

40. Taxi Driver (1976) – Điểm bình chọn 8.3 / 10

41. Terminator 2: Judgment Day (1991) – Điểm bình chọn 8,5 / 10

42. Saving Private Ryan (1998) – Điểm bình chọn 8.6 / 10

43. Vertigo (1958) – Điểm bình chọn 8.4 / 10

44. Alien (1979) – Điểm bình chọn 8,5 / 10

45. Amélie (2001) – Điểm bình chọn 8.4 / 10

46. WALL · E (2008) – Điểm bình chọn 8.4 / 10

47. Spirited Away (2001) – Điểm bình chọn 8.6 / 10

48. The Shining (1980) – Điểm bình chọn 8.4 / 10

49. Path of Glory (1957) – Điểm bình chọn 8,5 / 10

50. Lawrence of Arabia (1962) – Điểm bình chọn 8.4 / 10

51. The Pianist (2002) – Điểm bình chọn 8,5 / 10

52. The Pianist (1944) – Điểm bình chọn 8.4 / 10

53. A Clockwork Orange (1971) – Điểm bình chọn 8.4 / 10

54. City Lights (1931) – Điểm bình chọn 8.6 / 10

55. The Lives of Others (2006) – Điểm bình chọn 8,5 / 10

56. M (1931) – Điểm bình chọn 8.4 / 10

57. The Departed (2006) – Điểm bình chọn 8,5 / 10

58. To Kill a Mockingbird (1962) – Điểm bình chọn 8.4 / 10

59. Aliens (1986) – Điểm bình chọn 8.4 / 10

60. Black Swan (2010) – Điểm bình chọn 8.0 / 10

61. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) – Điểm bình chọn 8.3 / 10

62. Requiem for a Dream (2000) – Điểm bình chọn 8.4 / 10

63. Das Boot (1981) – Điểm bình chọn 8.4 / 10

64. Người đàn ông thứ ba (1949) – Điểm bình chọn 8.3 / 10

65. Reservoir Dogs (1992) – Điểm bình chọn 8.4 / 10

66. LA Confidential (1997) – Điểm bình chọn 8.3 / 10

67. Modern Times(1936) – Điểm bình chọn 8.6 / 10

68. Chinatown (1974) – Điểm bình chọn 8.2 / 10

69. Life Is Beautiful (1997) – Điểm bình chọn 8.6 / 10

70. The Treasure của Sierra Madre (1948) – Điểm bình chọn 8.3 / 10

71. Back to the Future (1985) – Điểm bình chọn 8,5 / 10

72. The Prestige (2006) – Điểm bình chọn 8,5 / 10

73. Monty Python and the Holy Grail (1975) – Điểm bình chọn 8.3 / 10

74. Bull Raging (1980) – Điểm bình chọn 8.3 / 10

75. Labyrinth Pan (2006) – Điểm bình chọn 8.2 / 10

76. Cinema Paradiso (1988) – Điểm bình chọn 8,5 / 10

77. Singin ‘in the Rain (1952) – Điểm bình chọn 8.3 / 10

78. Some Like It Hot (1959) – Điểm bình chọn 8.3 / 10

79. The Bridge on the River Kwai (1957) – Điểm bình chọn 8.2 / 10

80. Rashomon (1950) – Điểm bình chọn 8.3 / 10

81. Once Upon a Time in America (1984) – Điểm bình chọn 8.4 / 10

82. The Green Mile (1999) – Điểm bình chọn 8,5 / 10

83. Amadeus (1984) – Điểm bình chọn 8.3 / 10

84. All About Eve (1950) – Điểm bình chọn 8.3 / 10

85. Áo kim loại đầy đủ (1987) – Điểm bình chọn 8.3 / 10

86. Kẻ trộm xe đạp (1948) – Điểm bình chọn 8.3 / 10

87. The Great Dictator (1940) – Điểm bình chọn 8,5 / 10

88. 2001: A Space Odyssey (1968) – Điểm bình chọn 8.3 / 10

89. Braveheart (1995) – Điểm bình chọn 8.4 / 10

90. Basterds Inglourious (2009) – Điểm bình chọn 8.3 / 10

91. The Apartment (1960) – Điểm bình chọn 8.3 / 10

92. Downfall (2004) – Điểm bình chọn 8.3 / 10

93. Up (2009) – Điểm bình chọn 8.3 / 10

94. The King’s Speech (2010) – Điểm bình chọn 8.0 / 10

95. Metropolis (1927) – Điểm bình chọn 8.3 / 10

96. Gladiator (2000) – Điểm bình chọn 8,5 / 10

97. Gran Torino (2008) – Điểm bình chọn 8.2 / 10

98. The Sting (1973) – Điểm bình chọn 8.3 / 10

99. Unforgiven (1992) – Điểm bình chọn 8.3 / 10

100. Oldboy (2003) – Điểm bình chọn 8.4 / 10