Trái ác quỷ “Hana Hana no Mi” của Nico Robin

1503
  • Trái ác quỷ: Hana Hana no Mi
  • Hệ: Paramecia
  • Sức mạnh: Sao chép và nảy mần mảnh từng bộ phận cơ thể.
  • Người sở hữu: Nico Robin

Hana_Hana_no_Mi

Trái ác quỷ Hana Hana no Mi thuộc hệ Paramecia, cho phép người sở hữu sao chép và nảy mần mảnh của cơ thể họ từ bề mặt của bất kỳ đối tượng hoặc vật sống. Các bộ phận nảy mầm sau khi biến mất, xuất hiện những bông hồng trắng tím xoáy ở đó.