Trái ác quỷ hệ Logia là gì? One Piece

505

Logia là một trong 3 hệ trái ác quỷ. Nó được đặc trưng bằng những người sử dụng trái ác quỷ có được những yếu tố tự nhiên như biến thành: Nước, cát, băng, dung nhan, điện,…Và các yếu tố tự nhiên khác. Trái ác quỷ hệ Logia được xem là mạnh nhất cũng như hiếm nhất trong 3 loại trái ác quỷ.