Trái ác quỷ hệ Paramecia là gì? One Piece

553

Hệ Paramecia là một trong ba loại trái ác quỷ. Những người ăn trái ác quỷ này sẽ được một sức mạnh có thể ảnh hưởng tới cơ thể họ. Nói chung, Trái ác quỷ hệ Paramecia cho họ sức mạnh chứ không phải chuyển đổi thành các yếu tố tự nhiên như trái ác quỷ hệ Logia hoặc chuyển đổi thành động vật như trái ác quỷ hệ Zoan.