Trái ác quỷ hệ Zoan là gì? One Piece

364

Zoan là một trong 3 hệ trái ác quỷ. Những loại trái ác quỷ này giúp biến đổi cơ thể thành một loài khác và các dạng lại giữa các loài khác nhau. Hệ Zoan đặc biệt hiệu quả trong việc chiến đấu gần.