Trái ác quỷ “Hie Hie no Mi” của Kuzan – Aokiji

863
  • Trái ác quỷ: Hie Hie no Mi
  • Hệ: Logia
  • Sức mạnh: Người băng.
  • Người sở hữu: Kuzan hay được biết đến với cái tên đô đốc Aokiji.

Hie Hie no Mi

Trái ác quỷ Hie Hie no Mi thuộc hệ Logia, cho phép người sở hữu tạo, kiểm soát và biến đổi thành băng tuyết theo ý muốn, trái ác quỷ này khiến Kuzan trở thành người băng.