Trái ác quỷ “Ito Ito no Mi” của Donquixote Doflamingo

3794
  • Trái ác quỷ: Ito Ito no Mi
  • Hệ: Paramecia
  • Sức mạnh: Người tơ
  • Người sở hữu: Donquixote Doflamingo

Ito_Ito_no_Mi

Trái ác quỷ Ito Ito no Mi thuộc hệ Paramecia cho phép người sở hữu có thể tạo ra và điều khiển những sợi tơ theo ý muốn.