Trái ác quỷ “Magu Magu no Mi” của Sakazuki – Akainu

1112
  • Trái ác quỷ: Magu Magu no Mi
  • Hệ: Logia
  • Sức mạnh: Người dung nhan
  • Người sở hữu: Sakazuki, người còn được biết đến với cái tên Đô đốc Akainu.

Magu Magu no Mi

Trái ác quỷ Magu Magu no Mi thuộc hệ Logia, cho phép người sở hữu tạo, kiểm soát và biến thành dung nhan theo ý muốn.