Trái ác quỷ “Ope Ope no Mi” của Trafalgar D. Water Law

1913
  • Trái ác quỷ: Ope Ope no Mi
  • Hệ: Paramecia
  • Sức mạnh: Phẫu thuật, bác sĩ
  • Người sở hữu: Trafalgar D. Water Law

Ope_Ope_no_Mi

Trái ác quỷ Ope Ope no Mi thuộc hệ Paramecia, cho phép người sở hữu có thể tạo ra một không gian hình cầu hay còn gọi là “phòng” trong đó người sở hữu có toàn quyền điều khiển vị trí và định hướng của các đối tượng bên trong.