Trái ác quỷ “Pika Pika no Mi” của Borsalino – Kizaru

1385
  • Trái ác quỷ: Pika Pika no Mi
  • Hệ: Logia
  • Sức mạnh: Người ánh sáng
  • Người sở hữu: Borsalino hay Kizaru “khỉ vàng”.

Pika_Pika_no_Mi

Trái ác quỷ Pika Pika no Mi thuộc hệ Logia, cho phép người sở hữu trái ác quỷ này có thể tạo, kiểm soát và biến đổi thành ánh sáng theo ý muốn, trở thành người ánh sáng và người có tốc độ nhanh nhất One Piece. Nó cho phép người sử dụng di chuyển với tốc độ ánh sáng và bằng phương pháp phản xạ. Nó đã được ăn bởi Borsalino, được biết đến với cái tên Đô đốc Kizaru.