Trái ác quỷ “Yami Yami no Mi” của Marshall D. Teach

945
  • Trái ác quỷ: Yami Yami no Mi
  • Hệ: Logia
  • Sức mạnh: Bóng tối
  • Người sở hữu: Marshall D. Teach

Yami Yami no Mi

Trái ác quỷ Yami Yami no Mi thuộc hệ Logia, nó cho phép người sở hữu tạo ra, kiểm soát và biến đổi thành bóng tối theo ý muốn, khiến người ăn trái ác quỷ này trở thành người bóng tối. Trái ác quỷ Yami Yami no Mi được ăn bởi Marshall D. Teach hay còn gọi là Râu đen ăn cắp được của Râu trắng.